Odmiany deserowe

Legenda:
Odmiany oznaczone symbolem „*”, to odmiany będące w uprawie eksperymentalnej.
Oznaczenie „sp” w odmianach rodzicielskich oznacza tzw. „wolne opylenie”.
Znak zapytania oznacza, że dany parametr jest nieznany lub istnieją co do niego wątpliwości.

(ES 5 – 3 – 89 x Castel 19639) *
(L 505 x Muscat Aleksandryjski) *
[(ES 5 – 3 – 89 x ES 8 – 4 – 3) x ?] *
[(ES 5 – 3 – 89 x N74) x Muskat Aleksandryjski] *
1 /VI *
1/ III *
1/ IV *
11/ V *
11/ VI *
2/ IV *
2/ VI *
217 -40 -1 -3 (Tur Hiejierdał x Aelita)
217 -40 -3 -1 (Tur Hiejierdał x Aelita.)
217 -40 -3 -6 (Tur Hiejierdał x Aelita)
23 -53 -84, Muskat Odesskij (SV -20.365 x Dekoratiwnyj) *
3/ V *
4/ V
73 -88 -10 -4 *
I -15 -3 -1 (SV – 12.375 x Wostorg) I – 90 – 1000 *
III -17 -4 -2, (Frumoasa Albe x Wostorg) *
VI – 20 -2 -2 (SV – 12.375 x Wostorg)
V – 2 – 6 pk, Argus – Lisa (Agat x Ruswien)
V – 25/20, Regina. – Awgustin (Pleven x SV -12.375)
V – 46 – 46, Jelena – Boczka (SV -20.366 x Szololoskertek K. M.)
V -11 -4 -3 – RMKL – 4 -3 (Rusmoł x Kiszmisz Łuczistyj)
V -52/46, Eurostandard – Suoer Ple (V – 25/20 x Drużba Usto.)
V – 15 / 48, (SV – 12.375 x Pleven) *
V – 52/24, Bułgarskie Cudo
V – 68.021 (Festive x Ilinois 5 -1)
V – 68.025 (Festive x Ilinois 5 -1)
V – 68.042 Bleck Grand (Festive x Ilinois 5 -1)
V – 95 – 1, Tiras (SV – 12.375 x Szaszla Siewierna)
V -69-151 Rannij Podarok
X – 19 – 4 (Rodzice nieznani)
X – 19 – 8 (Rodzice nieznani)
XIII – 1 – 2 (Rodzice nieznani)
XV – 1 – 1 (Rodzice nieznani)
XV – 16 – 48 (Rodzice Nieznani)
XVII -2 -41 (Rodzice nieznani)
XVII – 10 -26 Krasnyj Muskat Sfier.
XVII – 4 – 21 Izjuminka Rannaja (Rodzice nieznani) *
XX – 12 3 – 45 (Rodzice nieznani)
XXI – 4 – 68 (Rodzice nieznani)
AA – 1 – 1 *
Agat Donskij, 217-2-1-1, [(Zaria Siewiera x Dolores)x Ruskij Rannij]
Agata (Rodzice nieznani) *
Ajwaz (Mołdowa x Cardinal)
Ajwiengo, IV -11 -4 -2, (Timur x Wostorg) *
Akvamarin, AG.CA. 16/11, (Frumoasa De Ghiroc x Cardinal) *
Alba (Poloskej Muscat x Dora) *
Alden (Schuyler x Grosse Gullaume)
Aleksa, VI -3 -3 -8, (Biruinca x Wostorg)
Alieszienkin – Aliesza, (Madelejne Angewine x Muskat H.)
Alina Zaporożskaja (Podarok Zaporożiu x Oryginał)
Ałtaj (Wostorg x Frumoasa Albe)
Ałyj – 2 (Euro -Amurskij Gib.x Cardinal)
Aniuta (Talisman x Kiszmisz Łuczistyj) *
Antoni Wielki (Talisman x Kiszmisz łuczistyj) *
Arabski 3
Argo (Wostorg Krasnyj ZOS-1 x Kodrianka)
Arkadia – Nastia, 32 -52 -68, (Mołdowa x Cardinal)
Arkadia Muskat, 50 -17 -43, (Etiud x Arkadia)
Arkadia Różowa, H -15 -50, (Mołdowa x Cardinal) *
Arocznyj, III -14 -1 -1, (Intervitis Magaracz xDrużba Ust)
Aron, BG-13, (SV -12375 x Pannonia Kincse)
AT -6 -3 sk (Atłant Zaporożskij x Timur)
Ataman (Kiesza 1 x Rizamat)
Ataman Pawliuk (Talisman x Jesienny Czarny) *
Atłant Zaporożskij [(Biruinca x Damskaja Roza) x SV-20473]
B-2-39, Wołgogradzkij Cziernyj (Alphonse Lavallee x SV – ?)
Bakłanowskij – Wostorg Owalnyj, OV -6 -11, (Wostorg x Oryginał)
Basmacznyj 72, PZVA – 7 – 2, [Podarok Zap. x (Wostorg x Arkadia)] *
BI – 1 – 1 -2 (Szachtior x Sp.) *
BI – 1 – 2 (Podarok Zap. x Arkadia?) *
BI – 3 – 2 – 1 (Talisman x Arkadia?) *
Biełyj Kondiuł
Biespodobnyj – Płamia, W-20-27-41, (Krulianskij x Cardinał)
Bieżewyj (Talisman FV -6 -6 x V -25/20)
Blius, 3-11-14
Błagowiest, FVKL – 5 – 8, (Talisman x Kiszmisz Łuczistyj) *
Bogotianowskij *
Brat Łuczistego (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj) *
Bułgaria k/u, V-45/23, (SV -20.473 x Bułgaria)
BV – 18 – 109 [(Ceaus Roz x Estefeta) x (SV – 20.366 x Awgustowskij)] *
BV – 16 – 18 [(Ceaus Roz x Estefeta) x (SV – 20366 x Awgustowskij)]
BV- 18 – 29 [(Ceaus Roz x Estefeta) x ( SV – 20.366 x Awgustowskij)]
Cardinal (Flame Tokay x Alphonse Lavalle)
Cerkiewne Dzwony, FV – 2 – 10, (Frumoasa Albe x Wostorg)
Czarodiej (Rodzice nieznani) *
Czicza Ustoicziwa, V-70-90, (Koarne Roszie x SV -20.483)
Czajnaja Roza – Muskat Lichowskogo (Rodzice nieznani) *
Czieriemszina
Czierien Nohian *
Cziernyj Majk (Talisman x Jesienny Czarny) *
De Solex
Diekabrskij (Mołdawskij Cziernyj x SV-12.375)
Diemietra [(V -25/20 x Palieri -5) x (Arkadia + Fieja)]
Dienał (Podarok Zaporożiu x Jonieł)
Dominanta (Mołdowa x Cardinal)
Donara (Podarok Zaporożiu x Gałbiena Nou)
Donskie Zori, I-2 -1 -1, [I -83/29 x (Arkadia x Fieja)]
Dubisa *
Dunav k/u, Dsp-2-2, – Królowa Margo (Dunav x sp)
Ekstazy Różowa
Ekstazy SW-4-11 (SV-20.374 x Wostorg)
Elegant Sfierchrannij, FV-3-15, (Frumoasa Albe x Wostorg)
Elegant, FV-2-6, (Frumoasa Albe x Wostorg)
Elf (Podarok Zaporożju x Kubań)
Eszter, R-65, (SV-12.375 x Magaracz 1)
Fantazja AZOS, H -10 -3. (Kriulianskij x Iangi Er)
Fawor *
Faworyt AZOS *
Festive, V-53.035, [Alden x Vedelet (Sejbel 9110)]
Fieja – Liudmiła, III -14 -4 -1, (I-15-3-1 x Wostorg)
Flamingo, XV -7 -72, (Nimrang x SV-20.365)
FV – 3 – 5 (Wostorg x Frumoasa Albe)
FVA – 3 – 3, Nowe Stulecie ZGTU, (Kiesza 1 x Arkadia)
FVB – 8 – 3, Talisman Jantarnyj, (Talisman x Bułgaria k/u V -45/23)
FVCsp 5 – 3 (FVC 8 -11 x sp) *
FVK – 4 – 2, Biłyj KoKł (Kiesza 1 x Kubań)
FVKL – 1 – ?, Kiesza Różowa – Rozowyje Obłoko (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj) *
FVKL – 3 – 6, Gurman Fonarik (Kiesza 1 x Kiszmisz Luczistyj)
FVKL – 8 – 20 Łucziezarnyj (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj)
FVKL – 3 – 25, Rafinad (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj)
FVKL – 8 – 6, Aksienia (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj) *
FVR – 7 – 9 (I – 8 – 7 – 9) (Kiesza 1 x Rusmoł)
FVR – 8 – 2 (I-8-8-2), Sfitłana-2 (Kiesza 1 x Rusmoł)
FVV – 4 – 1 Typ Stulecia (Podarok Zaporożju x Wostorg)
Gałbiena Nou – Żiełtyj Nowyj (Frumoasa Albe x Korinka Russkaja)
GF – 52 – 13 – 3
Gibrid Różowy (Krulianskij x Cardinał) *
Głasza (SV -20.374 x Wostorg)
Groczanka k/u (Groczanka x Sv -12.375)
H -15 -56, Brigantina – Ajwaz 2 (Mołdowa x Cardinal)
H-16 -56 (Mołdowa x Cardinal)
Iermak, FVKL -3-2, (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj)
Impuls, H – 18 -29, (Kriulianskij xSzoloskertek K. M.)
Iza Zaliwska
Izjuminka (Rizamat x Magaracz 44)
Jałowienskij Biełyj Rannij (Arkadia x Jałowienskij Ustoicziwyj) *
Jesienny Czarny (Aphonse Lavalle x SV-20.366)
Jubilej Nowoczierkasska *
Juvendana *
Kantemirowskij – Nikołajewskij (Katta Kurgan x Muskat Węgierski x SV)
Kar-Ma-Kod-2-1, VI-10 -1 -2, (Kardinał Ustoicziwyj Magaracza x Kodrianka)
Kardinalo Dukte – Córa Cardinala *
Kardinał AZOS (Mołdowa x Cardinal)
Kardinał Liux (Kriulianskij x Kardinał)
Kardinał Mołdawski, X – 4 – 21, ( )
Kardinał Muskat (Rodzice nieznani) *
Kardinał Usto. Bułgarski, V – 42/82, (Cardinal x SV – 20.473) *
Kiesza 1 Oboiepołyj (Talisman x Wolne opylenie) *
Kiesza Muskat – Ełatogor, FVKL – 6-10, (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj) *
Kiesza, FV-5 – 6, (Frumoasa Albe x Wostorg)
King Rubi. Usto. (SV-12.375 x Cardinal)
Kobra (Koszutovo x Matyas Janos)
Kodrianka Krasna (Kodrianka x sp.)
Kodrianka, VIII-24-15, (Mołdowa x Marszalski)
Kodrianka, VIII-24-15, Kl-218 (Mołdowa x Marszalski)
Konsuł (Straszienskij x SV-20.366)
Korałłowyj (Liubawa x Wostorg) *
Kosmonawt (Siewiernyj Rannij x Muskat WIRa)
Kosmos (Rodzice nieznani)
Kostia, I-83/29, (V-25/20 x Palieri 5)
Krasawszczik – 2 (Talisman x Arkadia)
Krasotka (Wiktoria x sp.) *
Królowa Paryża (Wostorg x Frumoasa Albe)
Krulianskij Rannij, V – 72 – 58, (Kriulianckij x Cardinal)
Kubań (Mołdowa x Cardinal)
Kublianskij *
L -76 – 4 – 112 (CZFT)
Lady Patrycja
Lazuriewyj, VI-4 -1-9, [(Czausz Różowy x SV-20.473) x Ruswien)]
Lidkana (Rodzice nieznani)
Lija (Atłant Zaporożskij x Arkadia)
Lilla, R-68, [SV-12.375 x (Pannonia Kincse x Mathiasz Janos Diadala)]
Liubawa (Delavare x Wostorg)
Liubawa II
Liubimiecz (V – 25 / 20 x Parielli 5)
Liubimyj (Talisman x Drużba)
Liux (Kriulianskij x Cardinal)
Liwia (Flamingo x Arkadia)
Lmsp -72, Rizamat Ustoicziwyj [(Lianka x Mus.Żiemczużnyj) x Pyłek odpo. Odmian] *
Lutti V – 68.025 (Festive x Ilinois 5 -1)
Ładnyj 2 (Kiesza 1 x ?) *
Łora [(SV-20.473 x Muscat Hamburg +Husajne) x (Odesskij MiedowyjxSp)]
Maradona Krasna (Rodzice nieznani)
Maradona, XVII-21 – 4 9, [(Katta Kurgan x M. Węgierski) x SV]
Marica k / u (Marica x sp.) *
Maryska (Szoloskertek K. M. x Cardinal) *
Meteorit (Rodzice nieznani) *
Misziel, FVKL – ?, (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj)
Monarch [Talisman x (Cardinal x sp)] *
Moskiewski Czarny 0181 (Ałcza x Seneka)
Mramornyj (Kiesza 1 x sp.)
Muromiecz (Siewiernyj x Pobieda)
Muscat Bleu – Garnier 83 / 2 (Garnier 15/6 x SV – 20.347)
Muskat Cziernyj Sfierchrannij (Kiesza 1 x Cardinał
Muskat Frumo (Rodzice nieznani)
Muskat Lietnij (SV-20.366 x Szoloskertek K. M.)
Muskat Straszienskij, 73 -95 -2 -2, (Straszienskij x Aelita)
Muskat Szenkvicki
Muskat Zaporożskij (B)
Muskat Zaporożskij (K.)
Nadjeżda Aksańska (Talisman x Arkadia) *
Nadjeżda AZOS (Mołdowa x Cardinal)
Nadjeżda Ukraińska (SV-20.365 x Dekoratiwnyj)
Nadjeżnyj, FVKL – 8 – 4, (Talisman x Kiszmisz Łuczistyj) *
Natalia (Mołdowa x Szoloskertek K. M.) *
Nero BG – 16 (SV -12.375 x Gardonyj Geza
Nina (Tomajskij x Kiszmisz Luczistyj)
Niniel (kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj) *
Nizina (Talisman x Kiszmisz Łuczistyj) *
Nowa Diemietra (Diemietra x sp)
Nowoczierkaskij Krasnyj, FVKL – 5 – 9, (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj) *
NY-65-112.1 (BS – 2667 x Tokay) *
Ogurecznyj (Frumoasa x Wostorg)
Orchidea (Kriulianskij xCardinał)
Oryginał (Damskaja Roza x SV-20.365)
Oryginał Czarny V-54-113)
OV-6 pk Białe Cudo – Piesnia (Oryginał x Wostorg)
Pamiati Chirurga (Talisman x Instruj)
Pamięci Gołodrygi PG-12, 100-74 -12, [(Katta Kurgan x Kirowobadskij) x Antiej Magaracza]
Pamięci Wojtowicz, V-60 -29
Peage -5-10
Pierlon
Pierwieniec Gruzji, 35 – 49 – 55, (Rodzice nieznani) *
Pierwozwanyj (Talisman x Tomajsij) *
Pleven Muskat 2 (V – 25 / 20 x Gałbiena Nou)
Plewen Muskat (B), II- 43 -23, (Straszienskij x Drużba)
Plewen Muskat (H) (Pleven x Gold Muscat)
Podarok Zaporożju [(Kiesza 1 x (V-70- 90 + R 65]
Pola (Pobieda x Koszutovo)
PR – 96/3, Małgorzatka [MadelejneAngevine x (Alden + Royal)]
PR – 81/1, Czekoladowa (Kardinał Ust. Magaracza xWol.op)
PR – 91/1
PR – 95/6
PR – 97/3 Miodowa [Victoria (Junior) x Prim]
Prajs
Promietiej (Arkadia x Kiszmisz Łuczistyj) *
Prozracznyj (V – 70 -90 x Szałfiejnyj)
Puglia
PZA -8 -11, (Podarok Zaporożju x Arkadja) *
PZV -4 -7, Nowyj Podarok Zap. (Podarok Zaporożju x Wostorg)
PZVA -8 -2, (Podarok Zap x (Wostorg x Akadia) *
Rajskij (Płovdiv x Oryginał) *
Reał 105 – 64 (SV – ? x Straszienskij) *
Rejnholni
Riszielie, SK -73, 50-21-73, (Straszienskij x Kodrianka)
Rizamat (Kata Kurgan x Parkientskij)
Rizamat Czarny – Ałma – Ata – 9, Hadżi Murat (Drużba x Rizamat) *
RMKL -4 -3 sk, (Rusmoł x Kiszmisz Łuczistuj)
Rosela
Rozalia, 08sp -30 – Gibrid -30, [(Oryginał x 8 -25 -113) x sp]
Rozdwiestwienskij – Cziernyj Żiem. (Talisman x Tomajskij)
Rozowaja Dimka – Kiesza Obiepołyj Krainowa (Kiesza1 x Kiszmisz Ł) *
Rozowyj Persikowyj (Kiesza 1 x Kiszmisz Łucz + Tajfi Ust) *
Rumiene, XIV-21-73, (Czausz Różowy x SV – 473)
Rusmoł Rannij, III-16-5-10, (Rusmoł Rannij x Korinka Russ.) *
Ruswien (R -66 x SV-20.473)
Saratowskij Rekord
Sarolta, KM-309, [Zalagongye x (Gloria H x Szoloskertek K. M.)x Teli Mus]
Saszienka Czarna – Rannaja Mołdowa [(Wostorg x Mołdowa) x SV -20.366]
Saszienka Leonowa (Wiktoria x Strasienskij)
Sfera – Pamięci Tairowa (V-51 -13 x Kardinał)
Sfietłyj Rannij (Sfietłyj x sp) *
Sfinks (Straszienskij x Timur)
Sfitłana
Sjuita (Talisman x Kiszmisz Łuczistyj) *
SK -95 (Straszienskij x Kodrianka)
Sława Mołdawi -Gibrid -199 -206 Rannij Rizamat -Szahinia Irana
Sniegir, I -2 -1 -2, [I -83/29 x (Arkadia + Fieja)] *
Sofija (Arkadia x Kiszmisz Łuczistyj)
Sołnoczka
Sputnik Siewiero – Kawkazkij [(Szaszla Ramminiga x sp) x 3 – 6 – 19]
Straszienskij (Drużba x SV-20.473)
Stulecie ZGTU (Podarok Zaporożju x Wostorg)
Super Bież (Bieżiewyj x Pyłek odpornych od)
Super Ekstra [Talisman x (Cardinal x sp) *
Svaja (V.riparia + V. vinifera + V. labrusca + V. amurenis) *
Szachtior T – 6 -13 [(Nimrang x Karmannyj) x SV-20309]
Szarlotta (Wostorg Krasnyj ZOS -1x Kodrianka)
Szirvinta (V. riparia + V.vinifera + V. Labrusca + V. amyrenis) *
Talisman – Kiesza 1, FV-6-6, (Frumoasa Al be x Wostorg)
Talisman, Kl – III – T, (Frumoasa Al be x Wostorg)
Talisman, Kl – Owalnyj, (Frumoasa Al be x Wostorg)
Talisman, Kl – Pamięci Leonowa, (Frumoasa Al be x Wostorg)
Talisman, Kl – Stimuł, (Frumoasa Al be x Wostorg)
Tawria k/u (Tawria x Wostorg ? )
Terez, R-58, (SV -12.375 E2 x Olimpia)
Timur, FV 2-5, (Frumoasa Albe x Cardinal)
Tomajskij, XX -15 -41, (SV-20.365 x Cardinał)
TP – 25, 50 -12 -25, (Tair x Pleven)
TP – 93, 50 -12 -93, (Tair x Pleven) *
Tuzłowskij Wielikan (Talisman x Kiszmisz Luczistyj) *
Typ Hadżibeja (Rodzice nieznani)
Typ Wieruła -59 – Oryginał Krasnyj (Rodzice nieznani)
Ustoicziwyj Nr. 13, XIX -42 -13, (Rodzice nieznanij)
Ustoicziwyj Nr. 17 (Podarok Zaporożju x Kubań) *
Vielika (Bolgar x Alphonse Lavalle) *
Viktoria Biała (Wiktoria x sp)
Vitra (Pobieda x Koszutovo)
Viva Ajka – Woskoszczienie *
VP – 3 -2, Diana – Serafinowskij (Woskowoj x Prozracznyj)
Wariant [(Ananasnyj x Ijulckij) x Szasla Siew.]
Wasia (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj) *
Wiagra (Kiesz 1 x Nistru) *
Wieniecznyj, PZG -5 -6, (Podarok Zaporożju x Gałbiena Nou) Wiera, R4P3, (Talisman x Jesienny Czarny)
Wieruł – 59 (Mołdawski Czarny x SV-20.366)
Wiking (Wostorg Krasnyj ZOS-1 x Kodrianka)
Wikont – Waniusza (Kiesza i x sp) *
Wiktoria -5 KL -5 (SV-12.304 x Wostorg)
Wiktoria (SV-12.304 x Wostorg)
Wodograj (Arkadia x Kiszmisz Łuczistyj)
Woskowoj, SW -5-2, (SV-20.374 x Wostorg)
Wostorg Cziernyj, 216 -29 -10 -1, [(Zaria Siewiera x Dolores) x Ruskij Rannij]
Wostorg Idiealnyj – Idealnyj (SV-12.375 x Wostorg)
Wostorg Kl -BV [(Zaria Siewiera x Dolores) x Ruskij Rannij]
Wostorg Krasnyj Nowyj, I – 8 – 6 – 10, (Oryginał x Wostorg)
Wostorg Krasnyj, ZOS-1, (Oryginał x Wostorg)
Wostorg Muskatnyj – Super Ran Wostorg (Frumoasa Al be x Wostorg)
Wostorg Seyve Villarda, V-13-1-2, (Wostorg x SV- ?)
Wostorg, 216 – 29 -7 – 1, [(Zaria Siewiera x Dolores) x Ruskij Rannij]
WW -3 54 -64 -3, (Wieriesień x Wostorg) *
Zabawa (Łora x Kodrianka) *
Zagrawa -Super Orygi. 45-35-74 (Kobzar x Oryginał)
Zariewo – Pridorożnyj
Zodiak BV- ?
Zołoty Don – Zołoto Dona (Biruinca x Wostorg)
Zołuszka (Rodzice nieznani
Zori Kriemlia (Rodzice nieznani)
ZOS – 2, (Wostorg Krasnyj x swobodne opy) *
ZT – 4 – 4, Podarok Ukrainie (Wostorg Krasnyj ZOS-1 x Timur)
ZT – 4 – 5, Rozowyj Timur (Wostorg Krasnyj ZOS-1 x Timur) *
ZT – 4 – 6, Jubilej Hersonskogo Dacznika (Wostorg Krasnyj ZOS-1 x Timur)
Zulu
Zwiozdnyj [(Katta Kurgan x Muskat Węgie) x SV]
Żiełtaja Łora *