Odmiany beznasienne i miękkopestkowe

Legenda:
Odmiany oznaczone symbolem „*”, to odmiany będące w uprawie eksperymentalnej.
Oznaczenie „sp” w odmianach rodzicielskich oznacza tzw. „wolne opylenie”.
Znak zapytania oznacza, że dany parametr jest nieznany lub istnieją co do niego wątpliwości.

Aksienia, FVKL – 8 – 6 (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj) *
Anastasja (Rodzice nieznani)
Beauty Seedless (Szoloskertek Kiralynoje Muskotaly x Kiszmisz Czarny) *
Belgradzki Beznasienny (Galan x Pyłek od. Kiszmisz B, Sultanina, Italia) *
Beznasienny Różowy (Kijów) (Russkij Konkord x Kiszmisz Cza)
Beznasienny Różowy AZOS (Kriulianskij x Jangi Ier) *
Bronx Seedless, NY – 12.583 (Golf x Iona) x Sultanina]
Carina Seedless (Shiraz x Sultanina ) *
Centennoil Seedless [(Gold x Q 25 – 6) x (F 2 sel Emperol x Pirovano 75)] *
Chibrid, VI – 4 (Kiszmisz Biały Owalny x Italia)
Dołgożdanyj (Talisman x Kiszmisz Łuczistyj) *
Dovn Seedless (Gold x Perlette) *
Einset Seedless, NY- 63.878.1 (Fredonia x Caner)
Elma (Uran x Kiszmisz Mołdawskij) *
Emerdla Seedless (Emperor x Sultanina Muscat) *
ES 10 – 18 – 6 (ES 634 x ES 643 x Cabernet Sauvig.) *
Flame Seedless (Kiszmisz B. O/Cardinal/Senko/?) *
FVKL – 1 – 2, Kiszmisz Muskat Róż (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj)
FVKz – 9 – 1 (Talisman x Kiszmisz Zaporożskij)
Jupiter, Arkanzas – 1985 *
Rhea, Jupiter, CR.CHB – 21/8 (Czausz Różowy x Chibrid Bezsemen V-6)
Kiszmisz AZOS, Bezsiemiannij R. (Krulianskij x Jangi Ier ) *
Kiszmisz Chiszraj (Nimrang x Kiszmisz Czarny) *
Kiszmisz Krasnyj Mus, FVKL – 6 – 22 (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj) *
Kiszmisz Łuczistyj *
Kiszmisz Mołdawski (Pobieda x Kiszmisz Rozowyj)
Kiszmisz Nowoczierkasskij (SV – 12.375 x Meczta) *
Kiszmisz Samarkandzkij *
Kiszmisz Zaporożsskij (Wiktoria x Rusboł)
KodRus (Kodrianka x Rusboł)
Korinka Russkaja
Korinthusi Tekele *
Korinthusi Feher *
Korinthusi Piros *
Kristina (V riparia + V. lbrusca + V. vinifera + V. amurenis) *
Lida (V. riparia + V. labrusca + V. vinifera + V. amurenis) *
Magenta, ES 3 – 22 – 16 (Suclter x Venus) *
Marqis, NY – 64.029.01 (Athens x Emerald Seedless)
Mars, Arkanzas – 1508 (Island Belle x Arkanzas – 1393)
Nadjeżnyj (Kiesza 1 x Kiszmisz Łuczistyj)
Neptun (USA)
Petit Jewel (MN 78 x Canadice) *
Ramune (V. riparia + V. labrysca + V. vinifera + V. amurenis) *
Reliance, Arkanzas – 1136 (Ontario x Sufolk Red)
Rubi King Seedless (Emperor x Sultana Muscat) *
Rusałka 3 (Mirki x Hibrid V – 6)
Rusboł (SV – 12.375 x Swierhrannij Bies)
Rusboł Muskatnyj 21 (V-45/23 x Rusboł)
Rusboł Ułuczsziennyj, Elf, 13 – 3 – 6 – 2 [(SV – 12.375 x Wostorg)x Rusboł] *
Rusenko Bezsemene (BoLgar x Chibrid VI – 4) *
Saturn, Arkansas – 1448 (Dustan 210 x NY – 45.791)
Severeing Coronation (Lady Patricia x Himrod) *
Severeing Gold (Golden Muscat x Himrod) *
Severeing Tiara *
Somersset Seedless *
Stela (V. riparia + V. lbrusca + V. vinifera + V. amurenis) *
Superior Seedless *
Szajan (Szambursien x Jangi Ier)
Szultana Feher *
Thronton
Tresno Seedless *
V – 64.021 (Alden x Himrod)
Venessa V – 65.164
Venus (Alden x NY – 46.00)